• +420 603 525 995

1/48

ACD 48005 Warsaw Pact Fishbeds MiG-21F-13/PF/FL/PFM/U Vol.1

ACD 48005 Warsaw Pact Fishbeds MiG-21F-13/PF/FL/PFM/U Vol.1

Skladem

Značka: Armycast

397 Kč bez DPH
480 Kč s DPH
ACD 48006 Mig-15 bis stencils

ACD 48006 Mig-15 bis stencils

Skladem

Značka: Armycast

141 Kč bez DPH
170 Kč s DPH
ACD 48007 Mig-15 UTI stencils

ACD 48007 Mig-15 UTI stencils

Skladem

Značka: Armycast

141 Kč bez DPH
170 Kč s DPH
ACD 48008 AH-64 In the Israel AF service 1991-2011

ACD 48008 AH-64 In the Israel AF service 1991-2011

Skladem

Značka: Armycast

231 Kč bez DPH
280 Kč s DPH
ACD 48009 AH-64D Apache Upgrade exhaust block III

ACD 48009 AH-64D Apache Upgrade exhaust block III

Skladem

Značka: Armycast

231 Kč bez DPH
280 Kč s DPH
ACD 48010 Mi-2 Hoplite In the Czechoslovak/ Czech SAR service

ACD 48010 Mi-2 Hoplite In the Czechoslovak/ Czech SAR service

Skladem

Značka: Armycast

256 Kč bez DPH
310 Kč s DPH
ACD 48011 L-39C Albatros in the world

ACD 48011 L-39C Albatros in the world

Skladem

Značka: Armycast

331 Kč bez DPH
400 Kč s DPH
ACD 48012 L-39ZA, L-39ZO Albatros in the world

ACD 48012 L-39ZA, L-39ZO Albatros in the world

Skladem

Značka: Armycast

331 Kč bez DPH
400 Kč s DPH
ACD 48013 Warsaw Pact Fishbeds MiG-21R/S/SM/M/MF/bis/US/UM Vol.2

ACD 48013 Warsaw Pact Fishbeds MiG-21R/S/SM/M/MF/bis/US/UM Vol.2

Skladem

Značka: Armycast

331 Kč bez DPH
400 Kč s DPH
ACD 48014 AH-1W Whiskey Cobra in Combat

ACD 48014 AH-1W Whiskey Cobra in Combat

Skladem

Značka: Armycast

256 Kč bez DPH
310 Kč s DPH
ACD 48015 Mi-24V Czech Experimental Camouflage

ACD 48015 Mi-24V Czech Experimental Camouflage

Skladem

Značka: Armycast

132 Kč bez DPH
160 Kč s DPH
ACD 48016 The Freedom Fighters F-5A/F-5B/SF-5A/SF-5B & CF-5A in the world

ACD 48016 The Freedom Fighters F-5A/F-5B/SF-5A/SF-5B & CF-5A in the world

Skladem

Značka: Armycast

298 Kč bez DPH
360 Kč s DPH
ACD 48016 The Freedom Fighters F-5A/F-5B/SF-5A/SF-5B & CF-5A in the world

ACD 48016 The Freedom Fighters F-5A/F-5B/SF-5A/SF-5B & CF-5A in the world

Skladem

Značka: Armycast

298 Kč bez DPH
360 Kč s DPH
ACD 48017 The Flying Dolphin L-29 Delfín in the World

ACD 48017 The Flying Dolphin L-29 Delfín in the World

Skladem

Značka: Armycast

298 Kč bez DPH
360 Kč s DPH
ACD 48018 The Silver Star Lockheed T-33 in the World

ACD 48018 The Silver Star Lockheed T-33 in the World

Skladem

Značka: Armycast

298 Kč bez DPH
360 Kč s DPH