• +420 603 525 995

vacu kabiny/canopy

V 72-042 Nakajima C6N1/Myrt/

V 72-042 Nakajima C6N1/Myrt/

Skladem

Fujimi

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-043 Aichi B7A3 Grace

V 72-043 Aichi B7A3 Grace

Skladem

Fujimi

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-044 Tachikawa Ki-36

V 72-044 Tachikawa Ki-36

Skladem

Fujimi

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-045 Aichi D3A2 Val type 99 model 22

V 72-045 Aichi D3A2 Val type 99 model 22

Skladem

Fujimi

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-046 Nakajima B5N1 Kate

V 72-046 Nakajima B5N1 Kate

Skladem

Hasegawa

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-047 D4Y3 Judy

V 72-047 D4Y3 Judy

Skladem

Fujimi

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-048 Aichi M6A1 Seiran

V 72-048 Aichi M6A1 Seiran

Skladem

Tamiya

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-049 Kawanishi N1K1 Shiden/,,George V

V 72-049 Kawanishi N1K1 Shiden/,,George V

Skladem

Tamiya

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-050 Nakajima Ki-84 Hayate/,,Frank

V 72-050 Nakajima Ki-84 Hayate/,,Frank

Skladem

Hasegawa

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-051 Mitsubishi J2M3 Raiden

V 72-051 Mitsubishi J2M3 Raiden

Skladem

Hasegawa

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-052 Ki-44 Tojo

V 72-052 Ki-44 Tojo

Skladem

Hasegawa

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-053 Nakajima Ki-43 Hayabusa/,,Oskar

V 72-053 Nakajima Ki-43 Hayabusa/,,Oskar

Skladem

Hasegawa

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-054 SBD-3 Dauntless

V 72-054 SBD-3 Dauntless

Skladem

Hasegawa

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-055 Wellington Mk.I

V 72-055 Wellington Mk.I

Skladem

MPM

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-056 La-7

V 72-056 La-7

Skladem

Eduard

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH