• +420 603 525 995

1/72

V 72-057 S.Walrus Mk.II

V 72-057 S.Walrus Mk.II

Skladem

Matchbox

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-063 Su-25UB,UBK,UT

V 72-063 Su-25UB,UBK,UT

Skladem

Unda,Kopro

Značka: Pavla models

25 Kč bez DPH
30 Kč s DPH
V 72-064 Eurofighter Typhoon-twin seater

V 72-064 Eurofighter Typhoon-twin seater

Skladem

Revell

Značka: Pavla models

25 Kč bez DPH
30 Kč s DPH
V 72-065 Eurofighter Typhoon-single seat

V 72-065 Eurofighter Typhoon-single seat

Skladem

Revell

Značka: Pavla models

25 Kč bez DPH
30 Kč s DPH
V 72-066 SAAB J 35 Draken  type A

V 72-066 SAAB J 35 Draken type A

Skladem

Revell/Hasegawa

Značka: Pavla models

25 Kč bez DPH
30 Kč s DPH
V 72-067 Mig-29

V 72-067 Mig-29

Skladem

Italeri/ICM

Značka: Pavla models

25 Kč bez DPH
30 Kč s DPH
V 72-068 F-86E

V 72-068 F-86E

Skladem

Academy

Značka: Pavla models

25 Kč bez DPH
30 Kč s DPH
V 72-069 Piasecki HUP-1/2/3

V 72-069 Piasecki HUP-1/2/3

Skladem

A-model

Značka: Pavla models

25 Kč bez DPH
30 Kč s DPH
V 72-070 Spitfire PR.XIX early and late production

V 72-070 Spitfire PR.XIX early and late production

Skladem

Airfix

Značka: Pavla models

41 Kč bez DPH
50 Kč s DPH
V 72-073 Mirage III/5

V 72-073 Mirage III/5

Skladem

Heller

Značka: Pavla models

25 Kč bez DPH
30 Kč s DPH
V 72-075 Super Etendard

V 72-075 Super Etendard

Skladem

Heller

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-076 Mirage F-1C/CT/CR

V 72-076 Mirage F-1C/CT/CR

Skladem

Heller

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-079 BAC Strikemaster

V 72-079 BAC Strikemaster

Skladem

Airfix

Značka: Pavla models

25 Kč bez DPH
30 Kč s DPH
V 72-080 Gloster Meteor F.3

V 72-080 Gloster Meteor F.3

Skladem

Cyber-Hobby

Značka: Pavla models

25 Kč bez DPH
30 Kč s DPH
V 72-081 Spitfire PR.IV 2x Mk.I 3x

V 72-081 Spitfire PR.IV 2x Mk.I 3x

Skladem

Airfix

Značka: Pavla models

74 Kč bez DPH
90 Kč s DPH