• +420 603 525 995

1/72

V 72-061 H.P.Halifax GR.Mk.II

V 72-061 H.P.Halifax GR.Mk.II

Skladem

Matchbox,Revell

Značka: Pavla models

50 Kč bez DPH
60 Kč s DPH
V 72-062 Mig-25P

V 72-062 Mig-25P

Skladem

Condor

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-063 Su-25UB,UBK,UT

V 72-063 Su-25UB,UBK,UT

Skladem

Unda,Kopro

Značka: Pavla models

25 Kč bez DPH
30 Kč s DPH
V 72-064 Eurofighter Typhoon-twin seater

V 72-064 Eurofighter Typhoon-twin seater

Skladem

Revell

Značka: Pavla models

25 Kč bez DPH
30 Kč s DPH
V 72-065 Eurofighter Typhoon-single seat

V 72-065 Eurofighter Typhoon-single seat

Skladem

Revell

Značka: Pavla models

25 Kč bez DPH
30 Kč s DPH
V 72-066 SAAB J 35 Draken  type A

V 72-066 SAAB J 35 Draken type A

Skladem

Revell/Hasegawa

Značka: Pavla models

25 Kč bez DPH
30 Kč s DPH
V 72-067 Mig-29

V 72-067 Mig-29

Skladem

Italeri/ICM

Značka: Pavla models

25 Kč bez DPH
30 Kč s DPH
V 72-068 F-86E

V 72-068 F-86E

Skladem

Academy

Značka: Pavla models

25 Kč bez DPH
30 Kč s DPH
V 72-069 Piasecki HUP-1/2/3

V 72-069 Piasecki HUP-1/2/3

Skladem

A-model

Značka: Pavla models

25 Kč bez DPH
30 Kč s DPH
V 72-070 Spitfire PR.XIX early and late production

V 72-070 Spitfire PR.XIX early and late production

Skladem

Airfix

Značka: Pavla models

41 Kč bez DPH
50 Kč s DPH
V 72-071 Alpha Jet

V 72-071 Alpha Jet

Skladem

Airfix/Heller

Značka: Pavla models

25 Kč bez DPH
30 Kč s DPH
V 72-072 Fouga Magister CM 170

V 72-072 Fouga Magister CM 170

Skladem

Heller

Značka: Pavla models

25 Kč bez DPH
30 Kč s DPH
V 72-073 Mirage III/5

V 72-073 Mirage III/5

Skladem

Heller

Značka: Pavla models

25 Kč bez DPH
30 Kč s DPH
V 72-074 Spitfire Mk.IX

V 72-074 Spitfire Mk.IX

Skladem

Airfix

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-075 Super Etendard

V 72-075 Super Etendard

Skladem

Heller

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH